The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Studies in music and music education

Studies in music and music education (ISSN 1404-6539):

 

22. Jag har också rätt att ljudsätta världen: om tjejer och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer. (Ph.D) / Camilla Jonasson / 2020 

21. Ledarna i kören - Vokala samarbeten mellan körsångare. (Ph.D) / Sverker Zadig / 2017

20. Medierande verktyg i körledarpraktik – en studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga. (Ph.D) / Pia Bygdéus / 2015

19. Mellan klassrum och scen – en studie av ensembleundervisning på gymnasieskolans estetiskta program. (Ph.D) / Karl Asp / 2015

18. Surrounded by Sound. Experienced Orchestral Harpists’ Professional Knowledge and Learning. (Ph.D) / Lia Lonnert / 2015

17. Storytelling in Jazz Improvisation. Implications of a Rich Intermedial Metaphor. (Ph.D) / Sven Bjerstedt / 2014

16. Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar. (Ph.D) / Anna Houmann / 2010

15. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund. (Ph.D) / Ylva Hofvander Trulsson / 2010

14. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad? (Ph.D) / Kristina Holmberg / 2010

13. Talk on Musical Interpretation. Visual Tools for Perceived Dynamics and Points of Gravity. (Ph.D)  / Ingemar Fridell / 2009

12. Le respect de la tradition. Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv. (Ph.D) / Anders Ljungar-Chapelon / 2008

11. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice. (Ph.D) / Karin Johansson / 2008

10. Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier. (Ph.D) / Johan Söderman / 2007

9. A Decade of Research in Music Education. / Göran Folkestad (red.) / 2007

8. Att iscensätta lärande. Lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext. (Ph.D) / Els-Mari Törnquist / 2006

7. Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstudenter i musik. / Claes Ericsson / 2006

6. The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia. (Ph.D) / Eva Saether / 2003

5. "Jag kan göra hundra låtar". Barns musikskapande med digitala verktyg. (Ph.D) / Bo Nilsson / 2002

4. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. (Ph.D) / Claes Ericsson / 2002

3. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation. (Ph.D)  / Maria Karlsson / 2002

2. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning. Approaches to Music Notation in Western Tonal Tradition. (Ph.D) / Cecilia Hultberg / 2000

1. Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester. (Ph.D) / Gunnar Heiling / 2000