Studies in music and music education

Studies in music and music education (ISSN 1404-6539):

 

22. Jag har också rätt att ljudsätta världen: om tjejer och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer. (Ph.D) / Camilla Jonasson / 2020 

21. Ledarna i kören - Vokala samarbeten mellan körsångare. (Ph.D) / Sverker Zadig / 2017

20. Medierande verktyg i körledarpraktik – en studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga. (Ph.D) / Pia Bygdéus / 2015

19. Mellan klassrum och scen – en studie av ensembleundervisning på gymnasieskolans estetiskta program. (Ph.D) / Karl Asp / 2015

18. Surrounded by Sound. Experienced Orchestral Harpists’ Professional Knowledge and Learning. (Ph.D) / Lia Lonnert / 2015

17. Storytelling in Jazz Improvisation. Implications of a Rich Intermedial Metaphor. (Ph.D) / Sven Bjerstedt / 2014

16. Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar. (Ph.D) / Anna Houmann / 2010

15. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund. (Ph.D) / Ylva Hofvander Trulsson / 2010

14. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad? (Ph.D) / Kristina Holmberg / 2010

13. Talk on Musical Interpretation. Visual Tools for Perceived Dynamics and Points of Gravity. (Ph.D)  / Ingemar Fridell / 2009

12. Le respect de la tradition. Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv. (Ph.D) / Anders Ljungar-Chapelon / 2008

11. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice. (Ph.D) / Karin Johansson / 2008

10. Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier. (Ph.D) / Johan Söderman / 2007

9. A Decade of Research in Music Education. / Göran Folkestad (red.) / 2007

8. Att iscensätta lärande. Lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext. (Ph.D) / Els-Mari Törnquist / 2006

7. Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstudenter i musik. / Claes Ericsson / 2006

6. The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia. (Ph.D) / Eva Saether / 2003

5. "Jag kan göra hundra låtar". Barns musikskapande med digitala verktyg. (Ph.D) / Bo Nilsson / 2002

4. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. (Ph.D) / Claes Ericsson / 2002

3. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation. (Ph.D)  / Maria Karlsson / 2002

2. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning. Approaches to Music Notation in Western Tonal Tradition. (Ph.D) / Cecilia Hultberg / 2000

1. Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester. (Ph.D) / Gunnar Heiling / 2000