Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Doctoral studies and research in fine and performing arts (ISSN 1653-8617):

26. Transforming Performance: An inquiry into the emotional processes of a classical pianist (PhD) Francisca Skoogh / 2021

25. Voicing on the Boarders of Language (PhD) / Imogen Stidworthy / 2020

24. The Choreography of Gender in Traditional Vietnamese Music (Ph.D) / Thanh Thuy Nguyen / 2019

23. Under the Sign of Regret (Ph.D) / Alejandro Cesarco / 2019

22. On the Anarchic Organisation of Cinematic Spaces: Evoking Spaces beyond Cinema (Ph.D) / Rosa Barba / 2018

21. In The Making: Traversing the project exhibition In the Desert of Modernity. Colonial Planning and After (Ph.D) / Marion von Osten / 2018

20. Renegotiations: Body, Line, Ethics (Ph.D) / Petra Fransson / 2018

19. Sounding Expanded Affinities: A Polytemporal Approach to Reconceptualizing Egalitarian Social Relations (Ph.D) / Andrea Ray / 2018

18. Singing the body electric: Understanding the role of embodiment in performing and composing interactive music (Ph.D) / Anna Einarsson / 2017

17. Ups and Downs, Violin Bowing as Gesture (Ph.D) / Peter Spissky / 2017

16. Are You Ready for a Wet Live-In?: Explorations into Listening (Ph.D) / Janna Holmstedt / 2017

15. Singing in Action: An inquiry into the creative working processes and practices of classical and contemporary vocal improvisation (Ph.D) / Sara Wilén / 2017

14. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?: En undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016 (Ph.D) / Cecilia Parsberg / 2016

13. Tvivel – replikernas poetik (Ph.D) / Christina Ouzounidis / Published by Glänta / 2016

12. Exercising musicianship anew through soundpainting: Speaking music through sound gestures. (Ph.D) / Bruno Faria / 2016

11. Hustadt, Inshallah: Learning from a participatory art project in a trans-local neighbourhood. (Ph.D) / Apolonija Šušteršič / 2013

10. Aesthetics of resistance: an investigation into the performative politics of contemporary activism - as seen in 5 events in Scandinavia and beyond. (Ph.D) / Frans Jacobi / 2012

9. Exhibition-making and the political imaginary : on modalities and potentialities of curatorial practice. (Ph.D) / Simon Sheikh / 2012

8. Remembering and forgetting in the archive: instituting "group material" (1979-1996). (Ph.D) / Julie Ault / 2011

7. Operans dubbla tidsförlopp: musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och skoj. (Ph.D) / Hans Gefors / 2011

6. Improvisation, computers and interaction: rethinking human-computer interaction through music. (Ph.D) / Henrik Frisk / 2008

5. Shut up 'n' play! Negotiating the musical work. (Ph.D) / Stefan Östersjö / 2008

4. Skådespelaren i handling: strategier för tanke och kropp. (Ph.D) / Kent Sjöström / 2007

3. Lak-ka-pid-lak-ka-perd: contemporary urban conditions with special reference to Thai homosexuality. (Ph.D) / Sopawan Boonnimitra / 2006

2. See and seen: seeing landscape through artistic practice. (Ph.D) / Matts Leiderstam / 2006

1. The invisible landscapes: the construction of new subjectivities in the era of the mobile telephone. (Ph.D) / Miya Yoshida / 2006


Studies in music and music education (ISSN 1404-6539):

24. Music Education and Democratisation: Policy processes and discourses of inclusion of all children in Sweden's Art and Music Schools (Ph.D) / Adriana Di Lorenzo Tillborg / 2021

23. Wind and Wood: Affordances of Musical Instruments: The Example of the Simple-System Flute (Ph.D) / Markus Tullberg / 2021

22. Jag har också rätt att ljudsätta världen: om tjejer och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer. (Ph.D) / Camilla Jonasson / 2020 

21. Ledarna i kören - Vokala samarbeten mellan körsångare. (Ph.D) / Sverker Zadig / 2017

20. Medierande verktyg i körledarpraktik – en studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga. (Ph.D) / Pia Bygdéus / 2015

19. Mellan klassrum och scen – en studie av ensembleundervisning på gymnasieskolans estetiskta program. (Ph.D) / Karl Asp / 2015

18. Surrounded by Sound. Experienced Orchestral Harpists’ Professional Knowledge and Learning. (Ph.D) / Lia Lonnert / 2015

17. Storytelling in Jazz Improvisation. Implications of a Rich Intermedial Metaphor. (Ph.D) / Sven Bjerstedt / 2014

16. Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar. (Ph.D) / Anna Houmann / 2010

15. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund. (Ph.D) / Ylva Hofvander Trulsson / 2010

14. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad? (Ph.D) / Kristina Holmberg / 2010

13. Talk on Musical Interpretation. Visual Tools for Perceived Dynamics and Points of Gravity. (Ph.D)  / Ingemar Fridell / 2009

12. Le respect de la tradition. Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv. (Ph.D) / Anders Ljungar-Chapelon / 2008

11. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice. (Ph.D) / Karin Johansson / 2008

10. Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier. (Ph.D) / Johan Söderman / 2007

9. A Decade of Research in Music Education. / Göran Folkestad (red.) / 2007

8. Att iscensätta lärande. Lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext. (Ph.D) / Els-Mari Törnquist / 2006

7. Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstudenter i musik. / Claes Ericsson / 2006

6. The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia. (Ph.D) / Eva Saether / 2003

5. "Jag kan göra hundra låtar". Barns musikskapande med digitala verktyg. (Ph.D) / Bo Nilsson / 2002

4. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. (Ph.D) / Claes Ericsson / 2002

3. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation. (Ph.D)  / Maria Karlsson / 2002

2. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning. Approaches to Music Notation in Western Tonal Tradition. (Ph.D) / Cecilia Hultberg / 2000

1. Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester. (Ph.D) / Gunnar Heiling / 2000