The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Doctoral studies and research in fine and performing arts (ISSN 1653-8617):

26. Transforming Performance: An inquiry into the emotional processes of a classical pianist (PhD) Francisca Skoogh / 2021

25. Voicing on the Boarders of Language (PhD) / Imogen Stidworthy / 2020

24. The Choreography of Gender in Traditional Vietnamese Music (Ph.D) / Thanh Thuy Nguyen / 2019

23. Under the Sign of Regret (Ph.D) / Alejandro Cesarco / 2019

22. On the Anarchic Organisation of Cinematic Spaces: Evoking Spaces beyond Cinema (Ph.D) / Rosa Barba / 2018

21. In The Making: Traversing the project exhibition In the Desert of Modernity. Colonial Planning and After (Ph.D) / Marion von Osten / 2018

20. Renegotiations: Body, Line, Ethics (Ph.D) / Petra Fransson / 2018

19. Sounding Expanded Affinities: A Polytemporal Approach to Reconceptualizing Egalitarian Social Relations (Ph.D) / Andrea Ray / 2018

18. Singing the body electric: Understanding the role of embodiment in performing and composing interactive music (Ph.D) / Anna Einarsson / 2017

17. Ups and Downs, Violin Bowing as Gesture (Ph.D) / Peter Spissky / 2017

16. Are You Ready for a Wet Live-In?: Explorations into Listening (Ph.D) / Janna Holmstedt / 2017

15. Singing in Action: An inquiry into the creative working processes and practices of classical and contemporary vocal improvisation (Ph.D) / Sara Wilén / 2017

14. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?: En undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016 (Ph.D) / Cecilia Parsberg / 2016

13. Tvivel – replikernas poetik (Ph.D) / Christina Ouzounidis / Published by Glänta / 2016

12. Exercising musicianship anew through soundpainting: Speaking music through sound gestures. (Ph.D) / Bruno Faria / 2016

11. Hustadt, Inshallah: Learning from a participatory art project in a trans-local neighbourhood. (Ph.D) / Apolonija Šušteršič / 2013

10. Aesthetics of resistance: an investigation into the performative politics of contemporary activism - as seen in 5 events in Scandinavia and beyond. (Ph.D) / Frans Jacobi / 2012

9. Exhibition-making and the political imaginary : on modalities and potentialities of curatorial practice. (Ph.D) / Simon Sheikh / 2012

8. Remembering and forgetting in the archive: instituting "group material" (1979-1996). (Ph.D) / Julie Ault / 2011

7. Operans dubbla tidsförlopp: musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och skoj. (Ph.D) / Hans Gefors / 2011

6. Improvisation, computers and interaction: rethinking human-computer interaction through music. (Ph.D) / Henrik Frisk / 2008

5. Shut up 'n' play! Negotiating the musical work. (Ph.D) / Stefan Östersjö / 2008

4. Skådespelaren i handling: strategier för tanke och kropp. (Ph.D) / Kent Sjöström / 2007

3. Lak-ka-pid-lak-ka-perd: contemporary urban conditions with special reference to Thai homosexuality. (Ph.D) / Sopawan Boonnimitra / 2006

2. See and seen: seeing landscape through artistic practice. (Ph.D) / Matts Leiderstam / 2006

1. The invisible landscapes: the construction of new subjectivities in the era of the mobile telephone. (Ph.D) / Miya Yoshida / 2006


Studies in music and music education (ISSN 1404-6539):

24. Music Education and Democratisation: Policy processes and discourses of inclusion of all children in Sweden's Art and Music Schools (Ph.D) / Adriana Di Lorenzo Tillborg / 2021

23. Wind and Wood: Affordances of Musical Instruments: The Example of the Simple-System Flute (Ph.D) / Markus Tullberg / 2021

22. Jag har också rätt att ljudsätta världen: om tjejer och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer. (Ph.D) / Camilla Jonasson / 2020 

21. Ledarna i kören - Vokala samarbeten mellan körsångare. (Ph.D) / Sverker Zadig / 2017

20. Medierande verktyg i körledarpraktik – en studie av arbetssätt och handling i körledning med barn och unga. (Ph.D) / Pia Bygdéus / 2015

19. Mellan klassrum och scen – en studie av ensembleundervisning på gymnasieskolans estetiskta program. (Ph.D) / Karl Asp / 2015

18. Surrounded by Sound. Experienced Orchestral Harpists’ Professional Knowledge and Learning. (Ph.D) / Lia Lonnert / 2015

17. Storytelling in Jazz Improvisation. Implications of a Rich Intermedial Metaphor. (Ph.D) / Sven Bjerstedt / 2014

16. Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar. (Ph.D) / Anna Houmann / 2010

15. Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund. (Ph.D) / Ylva Hofvander Trulsson / 2010

14. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad? (Ph.D) / Kristina Holmberg / 2010

13. Talk on Musical Interpretation. Visual Tools for Perceived Dynamics and Points of Gravity. (Ph.D)  / Ingemar Fridell / 2009

12. Le respect de la tradition. Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv. (Ph.D) / Anders Ljungar-Chapelon / 2008

11. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice. (Ph.D) / Karin Johansson / 2008

10. Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier. (Ph.D) / Johan Söderman / 2007

9. A Decade of Research in Music Education. / Göran Folkestad (red.) / 2007

8. Att iscensätta lärande. Lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext. (Ph.D) / Els-Mari Törnquist / 2006

7. Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologier och diskurser hos lärare och lärarstudenter i musik. / Claes Ericsson / 2006

6. The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia. (Ph.D) / Eva Saether / 2003

5. "Jag kan göra hundra låtar". Barns musikskapande med digitala verktyg. (Ph.D) / Bo Nilsson / 2002

4. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. (Ph.D) / Claes Ericsson / 2002

3. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation. (Ph.D)  / Maria Karlsson / 2002

2. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning. Approaches to Music Notation in Western Tonal Tradition. (Ph.D) / Cecilia Hultberg / 2000

1. Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester. (Ph.D) / Gunnar Heiling / 2000